Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej
i Multimedialnego Centrum Informacji

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 8. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 jako źródło wiedzy i informacji .
 2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
 6. NIE WOLNO! Wgrywać własnych programów , kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na dysku twardym bez zgody bibliotekarza.
 7. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych ( np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 8. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek , płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 10. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 11. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty.
 12. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z MCI na określony czas.

regulamin   Regulamin
nowosci   Nowości
filmy   Filmy
audioksiazki   Audioksiążki
ofiarodawcy  Ofiarodawcy